- Rotační převaděč pro speciální železniční vozidlo

V průběhu dubna a května byl u nás konstruován a vyráběn rotační převaděč pro speciální železniční vozidlo. Do provozu byl dán 1. 6. 2011.  Konstrukce rotačního převaděče umožňuje stavebnicově sestavit jakoukoli kombinaci hydraulických, pneumatických a elektrických okruhů.

Technické údaje:

Úhel otáčení: n x 360°

Hydraulické okruhy: 8

Počet /tlak/ světlost: 3x/ 42 MPa/ Js 25, 25, 10; 3x/ 20 MPa/ Js 18, 15, 15; 2x/ 0-1 MPa/ Js 15, 18

Pneumatické okruhy: 6

Počet /tlak/ světlost: 6x/ 1,0 MPa/ Js 12

Elektrické okruhy: 36

Počet/ proud: 10x/ 250 mA/ stíněné; 26x/ 25A/ nestíněné

Elektrické připojení: 1

Počet kroužků/ proud: 1x/ 2x 400 A

rotační převaděč