Kdo jsme?

Společnost Hydroproduct byla založena v roce 1994 jako soukromá firma se zaměřením na armování hydraulických hadic.
Hlavní oblastí činnosti byly nejprve dodávky hadicových vedení pro hydraulické mechanismy, ale již v prvních letech se záběr rozšířil o klimatizační hadice a komponenty. Později společnost začala nabízet kompletní sortiment pro hydraulické a klimatizační systémy.

Vzhledem k rozšiřujícímu se objemu zakázek a spektru dodávaných komponent se majitel společnosti v prvním desetiletí existence firmy zaměřil na získání dostatečných prostor pro budoucí růst pracovišť. V průběhu několika let tak Hydroproduct získal do svého vlastnictví areál, ve kterém působí od založení dodnes.

Současně s rozšiřováním prostor docházelo také k nákupu výrobních technologií, především CNC frézovacích a soustružnických center. V průběhu let se společnost zaměřila mimo jiné na tváření trubek a společně s pořízením ohýbaček se tak Hydroproduct začal etablovat také v této oblasti. Následně byla pracoviště doplněna o technologii letování, svařování a jedním z posledních zaměření se staly vodní paprsky pro řezání čistou vodou i abrazivem.

V roce 2019 došlo k rekonstrukci pracovišť a vybudování nových výrobních prostor, přičemž současná výrobní plocha překračuje 2500 m2. Společnost se skládá ze čtyř hlavních budov vybavených moderní technologií a je schopna dodat výrobky kombinující široké spektrum výrobních technologií v nejvyšší kvalitě.

Firma Hydroproduct v průběhu let rozšířila své portfolio od armování hadic až po výrobu veškerých typů klimatizační a hydraulických koncovek, hydraulických válců, svařenců až po izolační a filtrační sady dělené na vodních paprscích. Dnes společnost zaměstnává přes 60 zaměstnanců a dodává výrobky do několika zemí světa. Chlubit se může spoluprací s nadnárodními koncerny, kterým dodává výrobky na míru zákazníka té nejvyšší kvality doplněnými perfektními službami.

Veškeré služby a produkty Vám společnost ráda představí pod jednotlivými sekcemi v hlavním menu.

Časová osa

1994

Založení společnosti Hydroproduct s.r.o.

Společnost byla založena 6. září 1994 v Poděbradech a orientovala se na armování hydraulických hadic.

1994
1995

Zahájení výroby hydraulických hadic

Pronájem skladovacích prostor, výroba armovaných hydraulických hadic a maloobchodní prodej.

1995
1996

Počátek dodávek klimatizačních hadic

Získání významného obchodního partnera v oblasti klimatizačních systémů, díky kterému společnost Hydroproduct doplnila hydraulické hadice o sortiment klimatizačních hadic včetně koncovek. Došlo také k rozšíření pronajímaných prostor o další budovu (v současnosti budova administrativy).

1997-99

Sériové dodávky na linky

Tři roky po svém založení začala firma dodávat sériově výrobky na míru do mezinárodních společností a to jak v oblasti hydrauliky, tak v oblasti klimatizací. Tento krok byl zásadní pro dramatický růst společnosti a její etablování mezi významnými hráči na trhu v daném odvětví.

97 99
1999-00

Nákup hlavní budovy a pořízení výrobních technologií

Nárůst obchodní spolupráce umožnil nákup hlavní budovy do vlastnictví společnosti Hydroproduct. Do budovy byly nakoupeny výrobní technologie, které sloužily pro sériovou výrobu hydraulických a klimatizačních komponent.

2003

Rekonstrukce a přístavba hlavní budovy

Několik let po pořízení hlavní budovy nastal čas na její modernizaci a rozšíření o další patro. Tímto krokem vznikly další kancelářské prostory, ale především nové výrobní prostory, kam se přestěhovala montáž hydraulických a klimatizačních hadic.

2003 1
2005

Přístavba šaten a jídelny

S rozvojem společnosti docházelo i k nárůstu zaměstnanců, pro které bylo potřeba vybudovat adekvátní sociální prostory – jídelnu, šatny a sprchy.

2007-08

Stavba haly pro obrábění a rozšíření technologií

Významným milníkem se stala stavba výrobních ploch a pořízení nových CNC technologií. V návaznosti na skokový růst obratu společnosti Hydroproduct investoval do vybudování obrobny a pořízení CNC soustružnických a frézovacích center. Tento nákup umožnil další posun ve vyráběných komponentech na míru zákazníka, především v portfoliu hadicových koncovek.