Váš partner ve strojírenství, hydraulických a klimatizačních komponentech

Přehrát video

O nás

Kdo jsme?

Společnost Hydroproduct byla založena v roce 1994 jako soukromá firma se zaměřením na armování hydraulických hadic.
Hlavní oblastí činnosti byly nejprve dodávky hadicových vedení pro hydraulické mechanismy, ale již v prvních letech se záběr rozšířil o klimatizační hadice a komponenty. Později společnost začala nabízet kompletní sortiment pro hydraulické a klimatizační systémy.
Vzhledem k rozšiřujícímu se objemu zakázek a spektru dodávaných komponent se majitel společnosti v prvním desetiletí existence firmy zaměřil na získání dostatečných prostor pro budoucí růst pracovišť. V průběhu několika let tak Hydroproduct získal do svého vlastnictví areál, ve kterém působí od založení dodnes.
Současně s rozšiřováním prostor docházelo také k nákupu výrobních technologií, především CNC frézovacích a soustružnických center. V průběhu let se společnost zaměřila mimo jiné na tváření trubek a společně s pořízením ohýbaček se tak Hydroproduct začal etablovat také v této oblasti. Následně byla pracoviště doplněna o technologii letování, svařování a jedním z posledních zaměření se staly vodní paprsky pro řezání čistou vodou i abrazivem.

Vyfocený tým HYDROPRODUCT s. r. o. před budovou
Budova HYDROPRODUCT s. r. o.

V roce 2019 došlo k rekonstrukci pracovišť a vybudování nových výrobních prostor, přičemž současná výrobní plocha překračuje 2500 m2. Společnost se skládá ze čtyř hlavních budov vybavených moderní technologií a je schopna dodat výrobky kombinující široké spektrum výrobních technologií v nejvyšší kvalitě.
Firma Hydroproduct v průběhu let rozšířila své portfolio od armování hadic až po výrobu veškerých typů klimatizační a hydraulických koncovek, hydraulických válců, svařenců až po izolační a filtrační sady dělené na vodních paprscích. Dnes společnost zaměstnává přes 60 zaměstnanců a dodává výrobky do několika zemí světa. Chlubit se může spoluprací s nadnárodními koncerny, kterým dodává výrobky na míru zákazníka té nejvyšší kvality doplněnými perfektními službami.
Veškeré služby a produkty Vám společnost ráda představí pod jednotlivými sekcemi v hlavním menu.

Produkty

Co děláme?

Hydraulické komponenty

Klimatizační komponenty

Svařence

Soustružené
díly

Frézované
díly

Tvářené trubky

Tepelné a hlukové izolace

Filtry

Stroje a zařízení

Služby

Jaké služby nabízíme?

CNC soustružení

<